Nejprve si pojďme ujasnit, co všech se skrývá pod slovem branding. Samotné slovo “Brand” znamená něco jako unikátní způsob fungování značky. Značkou nebo logem může být cokoliv, ale brandem se značka stává až po určité době svého fungování. Brand by měl být jedinečný, zapamatovatelný a snadno srozumitelný. Na téma, jak vytvořit dobrý a úspěšný branding můžete přečíst tisíce knih a stejně nikdy nenajdete naprosto jednoznačnou odpověď, jak vytvořit úspěšný branding. Pamatujte si, že brand není vyjádřen jen logem, ale je to celá skupina věcí, které reprezentují danou firmu či produkt. Samotné logo plní funkci spíše emblému, který zastupuje vše, co společnost vyjadřuje.

A jaká je role brandingu? Brand firmy je potřeba chápat jako majetek firmy. Je to velice cenné aktivum, které nejde vybudovat přes noc. Někteří konzervativnější marketéři mají pocit, že za budovaní značky zodpovídá pouze marketing. Svým způsobem ano, ale není to celá pravda. Marketing a branding mají mezi sebou velmi úzký vztah, to je pravda. Z hlediska brandingu je to trošku jinak, i každý jednotlivý zaměstnanec může mít velice radikální dopad na značku, a tedy i tržby společnosti.

Žijeme v době sociálních médií a dnes je brand aspekt, který může určit, zda bude daná firma tou nejúspěšnější v oboru nebo dopadne na dno. Spoustu věcí si jako spotřebitelé ani neuvědomujeme. Při nákupu děláme emocionální rozhodnutí a až poté si je logicky obhajujeme. Vzpomeňte si na svůj poslední nákup. Můžete o sobě říct, že jste loajálním zákazníkem nějaké firmy? Myslím si, že každý z nás je. Ať už je to naše oblíbená značka čokolády nebo oblečení, loajálním zákazníkem se stáváme ve chvíli, kdy jsme s danou společností emocionálně spojeni. Co je tady hlavním cílem firmy? Vytvořit brand, který budou mít zákazníci rádi.

Hlavní cíl brandingu

Odborníci tvrdí, že si branding klade za cíl hlavně to, aby se daná značka napojila na životní prostor člověka nebo cílové skupiny a stala se tak jejich kulturním symbolem. Branding zahrnuje celou škálu úkonů, které vedou následně k vybudování úspěšné obchodní značky. Jedná se především o výběr značky, názvu, loga, sloganu, komunikace s klienty, posilování dobrého jména nebo tvorbu cen.

Mezi hlavní tři cíle brandingu patří v první řadě posilovat známost značky. O naší značce by se mělo neustále vědět, lidé ji musí vidět i slyšet. Za druhé je to budování sympatií ke značte. Firma by měla zlepšovat vztahy se svými potenciálními klienty a vytvářet pozitivní asociace. Příkladem můžou být různé sponzorské akce. Brand si tak spotřebitel spojí s tím, že firma podporuje kulturu nebo sport. Posledním a hlavním cílem je zdůraznit odlišnost značky.

Spotřebitel si musí být vědom unikátní odlišnosti firmy či nabízeného produktu od konkurence, nebo-li USP. USP je zkratka z anglického “Unique Selling Proposition”, v překladu “jedinečný prodejní argument”. Touto zkratkou se označuje přínos vaší nabídky pro klienta. Neboť je přirozené, ze si při nákupu klademe základní otázku: “Čím se tento produkt liší o ostatních, a proč bych si právě tento měla koupit, když je na trhu dalších 20 podobných”. Tato věta vyjadřuje definici USP.

Pro zajímavost, mezi české nejhodnotnější značky patří: Škoda Auto, ČEZ, Budweiser Budvar, Seznam.cz, Pilsner Urquell nebo Kofola. Ze zahraničních nesmí chybět: Apple, Coca-Cola, IBM, Google nebo Microsoft.